O FIRMIE

4 TREES jest nowoczesnym biurem architektury krajobrazu, specjalizującym się w sporządzaniu i realizacji kompletnych dokumentacji projektowych, związanych z terenami zieleni, tak dla inwestorów publicznych, jak i prywatnych.

Promujemy nowatorskie rozwiązania w dziedzinie architektury krajobrazu oraz wykorzystujemy w nich najnowsze technologie i materiały. Otwarci jesteśmy również na rozwiązania klasyczne i sprawdzone. W projektowaniu szukamy logiki i indywidualności rozwiązań. Czasem kompromisu pomiędzy sztuką, a sztuką użytkową.

Tworzymy projekty architektury krajobrazu dla uznanych na rynku polskim i zagranicznym inwestorów i biur architektonicznych. W celu zapewnienia najwyższego standardu usług stale współpracujemy z szerokim gronem specjalistów - architektami, projektantami branżowymi, inspektorami nadzoru.

Na przestrzeni ostatnich lat wyspecjalizowaliśmy się w projektowaniu zieleni przy ciągach komunikacyjnych, jednakże projektowanie innych obiektów architektury krajobrazu idzie nam równie dobrze.

Dzięki nabytym doświadczeniom, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom usług projektowych.
OFERTA

Projektujemy krajobraz, a przede wszystkim:

• Tereny zieleni publicznej
• Zieleń towarzyszącą ciągom komunikacyjnym (autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, ulice, ścieżki rowerowe)
• Tereny reprezentacyjne przy kompleksach biurowych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, hotelach, restauracjach etc
• Tereny osiedlowe oraz zespoły zabudowy rezydencjonalnej
• Ogrody prywatne i pokazowe

Oferujemy następujące spektrum usług najwyższej jakości:
• Szczegółowe i ogólne inwentaryzacje dendrologiczne
• Waloryzacje drzewostanu
• Projekty gospodarki istniejącą zielenią wraz z uzyskaniem odpowiednich opinii i decyzji na wycinkę drzew i krzewów
• Koncepcje projektowe, poprzedzone analizami funkcjonalno – przestrzennymi
• Projekty architektury krajobrazu (od stadium koncepcji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, po indywidualne szczegóły projektowe)
• Dokumentacje projektowo-kosztorysowe
• Przygotowanie i prowadzenie przetargów na wykonawców projektów własnych i powierzonych oraz zarządzanie wykonywaniem projektów architektury krajobrazu
• Nadzór autorski
• Doradztwo w zakresie architektury krajobrazu
Nasze biuro posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.
PROJEKTY

Dla ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o.
1. Inwentaryzacja zieleni. Projekt gospodarki zielenią w zakresie usunięcia kolizji z drzewostanem dla zadania: Projekt i budowa II linii Metra od Stacji Rondo Daszyńskiego do Stacji Dworzec Wileński w Warszawie
2. Projekt budowlany oraz wykonawczy dla zadania: Projekt i budowa II linii Metra od Stacji Rondo Daszyńskiego do Stacji Dworzec Wileński w Warszawie w tym:
3. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 1 KONSTRUKCJA OPOROWA ul. Prosta / ul. Towarowa – Rejon Ronda Daszyńskiego - Warszawa
4. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 2 KONSTRUKCJA OPOROWA ul.Tamka /ul.Wybrzeże Kościuszkowskie - rejon Skweru Kahla - Warszawa
5. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 3 C09 – STACJA RONDO DASZYŃSKIEGO
6. ul. Prosta / ul. Towarowa – Rejon Ronda Daszyńskiego - Warszawa
7. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 4 C10 – STACJA RONDO ONZ ul. Prosta / Al. Jana Pawła – Rejon Ronda ONZ - Warszawa
8. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 5 C11 – STACJA ŚWIĘTOKRZYSKA ul. Świętokrzyska / ul. Marszałkowska – Rejon PKiN - Warszawa
9. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 6 C12 – STACJA NOWY ŚWIAT ul. Świętokrzyska /ul. Kubusia Puchatka -rejon ul Nowy Świat -Warszawa
10. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 7 C13 – STACJA POWIŚLE ul.Tamka /ul.Wybrzeże Kościuszkowskie - rejon Skweru Kahla - Warszawa
11. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 8 C14 – STACJA STADION ul. Sokola / ul. Zamoyskiego - Warszawa
12. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 9 C15 – STACJA DWORZEC WILEŃSKI Al. Solidarności / ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa
13. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 10 V10 - WENTYLATORNIA SZLAKOWA ul. Prosta / ul. Żelazna – okolica zakładów Norblina - Warszawa
14. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 11 V11 - WENTYLATORNIA SZLAKOWA ul. Świętokrzyska/okolice Parku Świętokrzyskiego
15. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 12 V12 - WENTYLATORNIA SZLAKOWA ul. Świętokrzyska / ul. Mazowiecka
16. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 13 V13 - WENTYLATORNIA SZLAKOWA ul. Topiel/Zajęcza
17. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 14 V14 - WENTYLATORNIA SZLAKOWA ul. Wybrzeże Szczecińskie
18. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 15 V15 - WENTYLATORNIA SZLAKOWA ul. Targowa

Dla DRO-KONSULT Sp. z o.o.
19. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinkach:
ZADANIE I: granica woj. Kujawsko-pomorskiego – miasto Płock od km 95+911 do km 114+787 – długości ok. 19,0km
ZADANIE II: droga krajowa nr 8 – węzeł Skuszew (na drodze S8), od km 246+327do km 248+400 – długości 2,0km Łączna długość trasy wynosi 21,0km.
20. Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania: Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500Dla Egis Poland Sp. z o.o. (w tym CGM Projekt Sp. z o.o.)

21. Przebudowa odcinka ul. Aleja Warszawska w Lublinie od ul. Zbożowej do granicy miasta
22. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku : od km 41+272 do km 52+714 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Radziejowice; powiatów grodziskiego i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice).
23. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, na odcinku od obszaru niezabudowanego w miejscowości Żaboklik do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w miejscowości Grudusk tj.: od km 19+018 do km 27+020 na terenie gmin Dzieżgowo i Grudusk, powiatu mławskiego i ciechanowskiego, województwa mazowieckiego
24. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej w Skierniewicach
25. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ul. Zwierzynieckiej (od przejazdu kolejowego do granic miasta) w Skierniewicach
26. Przebudowa ul. Kolbego w Skierniewicach
27. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki od ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej w Skierniewicach
28. Przebudowa chodnika w ul. Batorego od ul. Mireckiego do Placu Jana Pawła II w Skierniewicach
29. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław-Pruchnik km 0+000 do km 16+776 w Skierniewicach
30. Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin
31. Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie
32. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy m. Bogaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288
33. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinkach:
• Etap I: DK 79 od ronda w m. Potycz - do mostu na rzece Pilicy - od km 37+040 do km 43+040 - długości ok.. 6.0 km
• Etap II: Przejście przez m. Kozienice: DK 79 od km 80+600 do km 82+200, dł. ok. 1.6 km, DK 48 od km 127+680 do km 128+650, dł. ok. 1.0 km,
• Etap III: DK 79 Lipsko - gr. województwa od km 135+250 do km 144+038, dł. ok. 8.8 km
34. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy północnej obwodnicy miasta Pszczyna na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
35. Wykonanie dokumentacji uproszczonej na zgłoszenie, dokumentacji wykonawczej i dokumentacji przetargowej dla zainstalowania urządzenia, tj. drodze wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy w Pruszkowie
36. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku; od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (droga wojewódzka nr 721) do ul. Górczewskiej (droga powiatowa nr 2770W) na terenie gminy Józefów, powiatu otwockiego, województwa mazowieckiego - odcinek o długości ok. 1,8 km.
37. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 relacji Lubawa - Żuromin - Sierpc - Dobrzyń n/Wisłą na odcinku : od km 36+793 do km 94+160 na terenie gmin Lubowidz, Żuromin, Bieżuń, Lutocin w powiecie sierpeckim, województwo mazowieckie.
38. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji granica województwa – Brudzeń Duży – Sikórz – Płock na odcinku od km 30+320 do km 32+060 na terenie gminy Brudzeń Duży, powiatu płockiego, województwa mazowieckiego
39. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie na odcinku: od km 15+310 do km 17+825 na terenie miasta Sochaczew
40. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km ok. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km ok. 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km ok. 49+314
41. Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice odc. Od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Jana III Sobieskiego
42. Przebudowa centrum Kleszczowa – ul. Główna na odcinku od projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulicy Głównej, Milenijnej i Sportowej do istniejącego ronda w Żłobnicy o długości ok. 3,2 km wraz z przyległymi terenami publicznymi
43. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa, na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 – tzw. Węzeł Zielonka” – do granicy miasta stołecznego Warszawa, na terenie gminy Zielonka, powiatu wołomińskiego, województwo mazowieckie”.
44. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku; od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (droga wojewódzka nr 721) do ul. Górczewskiej (droga powiatowa nr 2770W) na terenie gminy Józefów, powiatu otwockiego, województwa mazowieckiego.”
45. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku: od km 20+643 (gr. m. st. Warszawa) do km ok. 41+000, na terenie gmin: Sulejówek, Halinów, Zielonka, Dębe Wielkie, Stanisławów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie, droga klasy GP.
46. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku: od km 43+846 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) do km 60+296, na terenie gmin: Stanisławów Dobre, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego”, droga klasy GP.
47. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku: od km 60+296 (granica pow. węgrowskiego) do km 79+268 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego), na terenie gmin: Korytnica, Liw, Węgrów, powiatu węgrowskiego, województwa mazowieckiego”, droga klasy GP.
48. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 (km ok. 21+066) do skrzyżowania z Al. Niepodległości w Wołominie (km ok. 31+822) na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin, powiatu wołomińskiego, województwo mazowieckie (koncepcja)” .
49. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – gr. województwa, na odcinku: od km 13+263,85 (granica pomiędzy gminami Belsk Duży i Mogielnica) do km ok. 20+809,10 do m. Mogielnica, na terenie gminy Mogielnica, powiatu grójeckiego, województwa mazowieckiego.
50. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Zakrzew – Przytyk – Potworów, na odcinku od granicy miasta Radom do m. Zakrzew na terenie gminy Zakrzew, powiatu radomskiego, województwa mazowieckiego (koncepcja)” .
51. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa – Leszno – Sochaczew - na odcinku od km 32+395 do km 37+025 w miejscowości Wiejca i Kampinos, gmina Kampinos, powiat warszawski”.
52. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544 w km 154+245 – 161+590 (7,345km) od m. Nowa Wieś przez Żebry Chudek do Drężewa na terenie gminy Olszewo Borki w powiecie ostrołęckim”.
53. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od ul. Górczewskiej (droga powiatowanr 2770W) do granicy powiatów otwockiego i garwolińskiego, tj. od km 18+675 do km 44+853, na terenie gmin Józefów, Otwock, Karczew i Sobienie Jeziory, powiatu otwockiego, województwa mazowieckiego – odcinek długości ok. 26,2 km”.
54. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+750 oraz od km 72+800 do km 85+860 o dł. 40,060 km”(Projekt budowlany i wykonawczy). Droga klasy GP.
55. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga - Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od km 89+830 do km 107+800 oraz od km 108+000 do km 108+980 o dł. 18,950 km” (Projekt budowlany i wykonawczy).
56. Koncepcja programowa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi krajowej nr 82 na odcinku: Lublin (granica miasta) – Łęczna (most na rz. Wieprz) z podziałem na dwa odcinki o łącznej długości około 19km tj.: od granicy m. Lublina do węzła Włodawa” (na projektowanej obwodnicy m. Lublina) oraz od węzła Włodawa” do Łęcznej (most na rz. Wieprz)”
57. Budowa odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna” - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna o długości 8,0 km.
58. Przebudowa drogi krajowej nr 73 Kielce –Szczucin - Tarnów na odcinku Szczucin – Tarnów o długości około 28 km. Droga klasy GP.
59. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w stadium projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla przebiegu Obwodnicy Północnej w Jaworznie w czterech etapach: ETAP I od ul. Krakowskiej do ul. Insurekcji Kościuszkowskiej o długości 600mb ETAP II od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej dł. 730mb ETAP III od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Chełmońskiego o długości 480mb ETAP IV od ul. Chełmońskiego do ul. Północnej o długości 1400mb.
60. Dokumentacja projektowa obwodnicy zachodniej miasta Skierniewice odc. od ul. Łowickiej do ulicy Sierakowickiej.
61. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 718 relacji Borzęcin – Ołtarzew – Pruszków – nr postępowania 249/06, droga klasy G.
62. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Żelechów, na odcinku od km 8+792 do km 10+712 w m. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, droga klasy G.
63. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 571 na odcinku od km 52+114 do km 56+135 (4,021km) na terenie gminy Pułtusk, powiat pułtuski” woj. mazowieckie – nr postępowania 051/07. Droga klasy G.
64. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 802 odcinka od km 9+40 do km 11+780 – przejście przez Siennicę i Starą Wieś wraz z remontem mostu na rzece Sienniczanka, gm. Siennica, powiat miński woj. mazowieckie – nr postępowania 057/07. Droga klasy G.
65. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia : rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 relacji Wola Rasztowska – Wólka Kozłowska - Jadów – Zawiszyn na odcinkach od km 11+300 do km 13+115 gm. Tłuszcz i od km 24+900 do km 26+130 gm. Jadów woj. mazowieckie”.
66. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia : rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 relacji Warszawice – Osieck – Pilawa – Parysów – Wilchta na odcinku od km 14+090 do km 16+820 gm. Pilawa woj. mazowieckie”
67. Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno na odcinku Michów – Przytoczno od km 37+851 do km 50+566 o długości 12,715km”, droga klasy G.
68. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego p.n. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 0+000 do km 20+928 o dł. 20,928km, droga klasy G.
69. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego na zadanie : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 839 Cyców – Siedliszcze – Marynin – Pawłów – Rejowiec na odcinku od km 0+000 do km 12+200 o długości 12,200km”, droga klasy G.
70. Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego p.n. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 o długości 4,711km”, droga klasy G.
71. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego na: Zadanie I : Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin na odcinku od km 0+000 do km 17+930 Terespol – Sławatycze” wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi Zadania II : Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin na odcinku od km 17+930 do km 34+152 Terespol – Sławatycze” wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi. Łączna długość odcinka drogi podlegającego opracowaniu wyniosła 34,07041 km, droga klasy G.
72. Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej na zadanie: Budowa obwodnicy miejscowości Serokomla na odc. Od km 23+320 do km 25+620 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock” Droga klasy G.
73. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 23+320 do km 36+551, odcinek Serokomla – Kock”. Droga klasy G.
74. Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego p.n.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla - Kock na odcinku od km 0+000 do km 6+000, odc. Łuków-Świdry oraz od km 20+100 do km 23+320, odc. Hordzież-Serokomla” Droga klasy G.
75. Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego p.n.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.” Droga klasy G.
76. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec od km 3+680 do km 39+721 i od km 44+486 do km 68+296 o długości ok. 60km”, droga klasy G. Wartość: 600 000 PLN
77. Projekt wykonawczy wraz z dokumentami przetargowymi remontu ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 1 na odcinku Tczew – Czarnin, od km 39+480 do km 46+200, długości odcinka 6,72km. Droga klasy GP.
78. Usprawnienie połączeń drogowych na drodze krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze” Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową 4,5 km odcinka drogi krajowej klasy GP 1 x 4, rozbudowę 2 skrzyżowań 2 – poziomowych, przebudowę infrastruktury towarzyszącej i obiektów inżynierskich związanych z rozbudową drogi.
79. Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: Projekt koncepcyjny przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Płock na odcinku przejścia przez m. Maszewo Duże km 43+869 do km 46+960”
80. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku przejścia przez m. Maszewo Duże dł. ok. 3,5km – gmina Stara Biała.”

Dla Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
81. Opracowanie dokumentacji projektowej z zakresu BRANŻA ZIELEŃ dla zadania: „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz projektu budowlanego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875
82. Projekt budowlano wykonawczy zieleni dla zadania „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”


Dla Tebodin SAP Projekt Sp. z o. o.
83. Opracowanie projektu wykonawczego zieleni przy Zakładzie Produkcyjnym Printpack Poland Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Grunwaldzka 3

Dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Polmost”– Jerzy Materek
84. Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki.
85. Postępowanie Nr 123/08 - na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowy istniejącego obiektu mostowego (L = 11,20 m) w miejscowości Żyrardów, przez rzekę Pisia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 w km 48+758 wraz z dojazdami, na terenie gminy Żyrardów. ( JNI 01009482 )
86. Postępowanie Nr 126/08 - na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowy istniejącego obiektu mostowego (L = 39,70 m) w miejscowości Drężewo, przez rzekę Omulew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 161+780 wraz z dojazdami, na terenie gminy Olszewo Borki. ( JNI 15300023 )
87. Postępowanie Nr 127/08 - na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowy istniejącego obiektu mostowego (L = 15,00 m) w miejscowości Czarna, przez rzekę Czarna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 w km 6+363 wraz z dojazdami, na terenie gminy Wołomin. ( JNI 15570038 )

Dla Konsorcjum Urban Media i Rem Projekt
88. Projekt gospodarki istniejącą zielenią dla zadania: Budowa I Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1075l Wyczółki – Huszcza – Wisznice, Odcinek Kopytnik – Wisznice: Km 15+551 ÷ 23+900
89. Projekt gospodarki istniejącą zielenią oraz projekt zieleni dla zadania: Projekt przebudowy i rozbudowy ulicy Modlińskiej odcinek: od ul. Gen. Thommee (DK 85) do proj. Włączenia do ul. I. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
90. Projekt gospodarki istniejącą zielenią dla zadania: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Relacji Nasielsk – Strzegocin (odcinek od km 0+000 do km 10+802)
91. Projekt zieleni oraz projekt gospodarki istniejącą zielenią dla zadania: Projekt przebudowy ul. Matejki na odcinku od ul. Kopernika do Placu Wolności i ul. Wyspiańskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Pomorskiej w Zalesiu Dolnym
92. Projekt gospodarki istniejącą zielenią dla zadania: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2850w na odcinku od ul. Postępu do ul. Dworcowej, Gmina Piaseczno i Lesznowola
93. Projekt zieleni oraz projekt gospodarki istniejącą zielenią dla zadania: Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Łódzkiej odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705

Dla Urzędu Dzielnicy Wilanów M.St. Warszawy
94. Projekt gospodarki istniejącą zielenią dla zadania: Budowa ulicy Zdrowej na odcinku al. Wilanowska – droga L4

Dla Biura Projektowego VEGMAR Jakub Krawczyk
95. Dokumentacja projektowa z zakresu branża zieleń dla zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie


Dla Biura Projektowego D9
96. Dokumentacja projektowa z zakresu branża zieleń dla zadania: Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ulicę Wiśniową w Nowej Pogorzeli i ulicę Graniczną w Grzebowilku
97. Dokumentacja projektowa z zakresu branża zieleń dla zadania: Projekt budowy chodników i przebudowy nawierzchni ul. Kołbielskiej w Siennicy


Dla VIATECH Sp. z o.o.
98. Wykonanie projektu gospodarki zielenią w ramach dokumentacji przebudowy ulicy Trakt Brzeski (odcinek od ul. Wawerskiej do granic miasta).
99. Wykonanie prac z zakresu Branża Zieleń dla zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia) – dokumentacja projektowa.

Dla AIM ARCHITEKTURA
100. Projekt zagospodarowania zielonego dachu/tarasu dla zadania pn: BUDYNEK BIUROWY "NEWCITY" Warszawa, Marynarska 15,

Dla ATI Architektura Technika Inwestycje sp. z o.o.
101. Projekt zieleni w stadium Projektu Wykonawczego dla zadania pn. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa ul. Królowej Marysieńki 48

Dla Klientów Indywidualnych:
1. Projekt architektury krajobrazu (koncepcyjny i wykonawczy) dla zadania: Zespół zabudowy rezydencjonalnej w Strzykułach pod Warszawą
2. Projekty architektury krajobrazu ogrodów prywatnych

Dla B.P Metroprojekt Sp. z o.o. (jako pracownik etatowy)
(inwentaryzacja dendrologiczna, projekt gospodarki zielenią, projekt szaty roślinnej)
1. DW 801 na odc. Warszawa - Maciejowice
2. DW 724 na odc. Warszawa – Góra Kalwaria
3. DW 580 na odc. Warszawa - Leszno
4. Ul. Rosoła na odc. od ul. Jeżewskiego do ul. Relaksowej
5. Al. Komisji Edukacji Narodowej na odc. od ul. Płaskowickiej do ul. Kabackiej
6. Ul. Płaskowickiej od ul. Roentgena do ul. Puławskiej

(inwentaryzacja dendrologiczna, projekt gospodarki zielenią)
7. Ul. Żeleńskiego w Warszawie
8. Ul. Urszuli w Warszawie
9. Ul. Nike w Warszawie
10. Ul. Wałowicka w Warszawie
11. Ul. Śląska w Warszawie
12. Ul. Wyrzyska w Warszawie
13. Ul. Białołęka w Warszawie
14. Ul. Ambaras w Warszawie
15. Ul. Małego Rycerza w Warszawie
16. Ul. Ketlinga w Warszawie
17. Ul. Cyrulików w Warszawie
18. Ul. Zapustna w Warszawie
19. Ul. Popiełuszki w Warszawie
20. Ul. Żeromskiego w Warszawie
21. Ul. Słodowiec w Warszawie
22. Ul. Gąbińska w Warszawie
23. Ul. Sadowskiej w Warszawie
24. Ul. Żelazowska w Warszawie
25. Ul. Krechowiecka w Warszawie
26. Ul. Modrzejewskiej w Warszawie
27. Ul. Solskiego w Warszawie
28. Pl. Lelewela w Warszawie
29. Ul. Fortuny w Warszawie
30. Ul. Rotundy w Warszawie
31. Ul. Pereca w Warszawie
32. Ul. Łucka w Warszawie
33. Ul. Wolska w Warszawie
34. Ul. Rajskich Ptaków w Warszawie
35. Ul. Dzierzby w Warszawie
36. Ul. Drwali w Warszawie
37. Ul. Żeglarska w Warszawie
38. Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny II linii metra w Warszawie – odc. od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńska

(inwentaryzacja dendrologiczna)
39. Park Kaskada w Warszawie
40. Park Stawy Kellera w Warszawie
41. Stacje metra warszawskiego A22 i A23 w Warszawie
42. Węzeł północny przy Hucie w Warszawie
WSPÓŁPRACA

Naszymi Klientami są między innymi (w porządku alfabetycznym):
• AGP METRO Sp. z o.o.
• AiM ARCHITEKTURA
• ATI Architektura Technika Inwestycje sp. z o.o.
• Biuro Projektowe D9
• Biuro Projektowe METROPROJEKT Sp. z o.o.
• Biuro Projektowe REM PROJEKT
• Biuro Projektowe URBAN MEDIA
• Biuro Projektowe VEGMAR
• CGM PROJEKT Sp. z o.o.
• DRO-KONSULT Sp. z o.o.
• EGIS Poland Sp. z o.o.
• ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o.
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLMOST
• SCHUESSLER PLAN INŻYNIERZY Sp. z o.o
• TEBODIN SAP PROJEKT Sp. z o. o.
• Urząd Dzielnicy Wilanów M.St. Warszawy
• USŁUGI INŻYNIERSKIE inż. Krzysztof Giedryś
• VIATECH Sp. z o.o.

KONTAKT

4 TREES – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
mgr inż. arch. krajobrazu Paweł Piasecki
adres: ul. Rybitwy 8A/32, 02-806 Warszawa
tel. +48 609 422 182
www: http://www.4trees.pl
e-mail: kontakt@4trees.pl